سرویس سرامیکی پاسماوری ۱۲ پارچه

سرویس سرامیکی پاسماوری ۱۲ پارچه که در بازرگانی زنیت ارایه میشود در ۴ رنگ مختلف با گلهای برجسته و مناسب برای جهیزیه میباشد . این سرویسها شامل جای قند شکر و چای و نیز ۴ عدد جای ادویه و ۲ عدد آبلیمو خوری و ۲ عدد نمکدان و سینی میباشد.