ظروف سرامیک آنتیک

ظروف سرامیک آنتیک ظروفی سرامیکی هستند که به آنها قطعاتی مانند دسته ، لبه و کناره های زیبا از جنس پیوتر اضافه شده که ترکیب ایندو ، ظروف شیک و مناسبی برای کادویی و پذیرایی و دکوری فراهم آورده است.