ظروف سرامیک هتلی BS

اردو ۲خانه صدفی تک دسته

تعداد در کارتن : ۳۲ عدد

کد : ۲۲۱۸۴

پیاله ۶ عددی گلابی

تعداد در کارتن : ۱۸ دست

کد : ۲۲۱۸۱

نمکدان طرح سنجاب

تعداد در کارتن : ۷۲ جفت

کد : ۲۲۱۸۶

نمکدان قلبی سینی دار

اندازه:

تعداد در کارتن : ۴۸ جفت

کد : ۲۲۱۸۵

سینی ژاردین ممتاز

اندازه : ۹*۵۰

تعداد در کارتن : ۴ عدد

کد : ۲۲۱۷۳

سینی ژاردین ۳ سایزممتاز

اندازه :

تعداد در کارتن : ۴ سری

کد : ۲۲۱۷۳

دیس ممتاز بیضی

اندازه :۴*۶۳

تعداد در کارتن : ۴ عدد

کد : ۲۲۱۷۵

دیس بیضی متوسط

اندازه :۳*۵۵

تعداد در کارتن : ۶ عدد

کد : ۲۲۱۷۶

دیس بیضی کوچک

اندازه :۳*۴۸

تعداد در کارتن : ۶ عدد

کد : ۲۲۱۷۷

خانواده سرامیک لموژ سفید

پیاله مربع طرح رز لموژ

اندازه :۴*۱۱

تعداد در کارتن :۱۸ عدد

کد : ۸۸۱۸۰

اردو ۳خانه قلبی سفید لموژ

اندازه :۱۶*۲۴

تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

کد : ۸۸۰۳۸

بشفاب دیواری لموژ

اندازه :۲۰CM

تعداد در کارتن :۸ عدد

کد : ۸۸۰۹۷

پیش دستی رز لموژ

اندازه :۲*۱۷

تعداد در کارتن :۸ دست

کد : ۸۸۱۲۸

پیش دستی لموژ

اندازه :۲۰CM

تعداد در کارتن :۸ دست

کد : ۸۸۱۱۴

چایخوری ۱۲ پارچه لموژ

اندازه :

تعداد در کارتن :۴ دست

کد : ۸۸۰۳۷

دیس ۳ تکه رز لموژ

اندازه :

تعداد در کارتن :۶سری

کد : ۸۸۱۲۷

کاسه ۳ تکه رز لموژ

اندازه :

تعداد در کارتن :۴سری

کد : ۸۸۱۲۳

دیس پایه دار رز لموژ

اندازه :۱۴*۳۰

تعداد در کارتن :۳عدد

کد : ۸۸۱۲۴

قاشق بزرگ  لموژ

اندازه :۱۴*۳۰

تعداد در کارتن :۴۸عدد

کد : ۸۸۱۳۹

کره خوری ارکیده  لموژ

اندازه :۷*۲۱

تعداد در کارتن :۱۸عدد

کد : ۸۸۱۱۹

کره خوری مستطیل لموژ

اندازه :۷*۲۱

تعداد در کارتن :۱۸عدد

کد : ۸۸۱۲۱

گلدان توری لموژ

اندازه :۳۰*۲۰

تعداد در کارتن :۴عدد

کد : ۸۸۱۰۸

گلدان توری لموژ

اندازه :۳۲*۱۷

تعداد در کارتن :۶عدد

کد : ۸۸۱۰۷

گلدان رز لموژ

اندازه :۲۷*۱۲

تعداد در کارتن :۸عدد

کد : ۸۸۱۲۵

گلدان رز قلوه ای لموژ

اندازه :۱۹*۱۰

تعداد در کارتن :۱۸عدد

کد : ۸۸۱۸۱

گلدان کتابی ارکیده لموژ

اندازه :۲۵*۱۵

تعداد در کارتن :۱۸عدد

کد : ۸۸۱۱۶

گلدان کتابی بنفشه لموژ

اندازه :۲۴*۲۴

تعداد در کارتن :۶عدد

کد : ۸۸۱۱۷

لیوان رز لموژ

اندازه :۱۰*۷

تعداد در کارتن :۶دست

کد : ۸۸۱۸۳

لیوان رز لموژ

اندازه :۱۰*۷

تعداد در کارتن :۶دست

کد : ۸۸۱۸۳

نیم گود سه تیکه قلبی لموژ

اندازه :

تعداد در کارتن :۸سری

کد : ۸۸۱۸۳