ظروف مرتبط با آشپزخانه سافینوکس ترکیه

شرکت سافینوکس ترکیه علاوه بر سرویسهای قابلمه استیل ظروف دیگری نظیر سوپ خوری ، ماگ ، قهوه جوش و زودپز نیز تولید میکند که در بازرگانی زنیت ارائه میشود .

ماگ نگین دار

کد CM004

سالادخوری سافینوکس

کد SBM001

سوپ خوری سافینوکس

کد KM610

قهوه جوش سافینوکس

کد CM001

زودپز  ۵ و ۷ لیتری سافینوکس

کد ۷۰۱۰  & ۷۰۱۱

زودپز  ۵ و ۷ لیتر سافینوکس

۷۰۲۱  & ۷۰۲۰