ظروف کریستال تولیپ

ظروف کریستال تولیپ محصولات کریستال کشور چین با بازه قیمتی متوسط میباشد که توسط بازرگانی زنیت ارائه میشود. ظروف کریستال تولیپ شامل : پیاله تولیپ ، پیش دستی تولیپ ، گلدان پایه دار و بی پایه تولیپ ، میوه خوری پایه دار و کاسه پایه دار تولیپ و کشکول پایه دار تولیپ میباشد.

شکلات خوری پایه دار تولیپ

قندان بدون پایه تولیپ

قندان پایه دارتولیپ

کشکول پایه دارتولیپ

پیش دستی تولیپ

کاسه میوه خوری تولیپ

شیرینی خوری تولیپ