قوری و کتری سافینوکس ترکیه

بازرگانی زنیت علاوه بر قابلمه های استیل  ارائه دهنده انواع کتریهای تمام استیل به همراه قوریهای چینی و نیز استیل میباشد . این کتریها دارای کف چدن بوده و از نوع استیل ۳۰۴ میباشد. با ضخامت ورق استیل بکار رفته در این کتریها و کف چدنی آن دیگر نگران سوراخ شدن کف کتری نباشید و مدتها بدون هیچ دغدغه ای از آن استفاده کنید.

کد ۵۰۱۱

کتری ۵ لیتر شیردار با شبکه دسته نسوزخط برجسته

به همراه قوری ۱ لیتری چینی

کد ۵۰۱۰

کتری ۵ لیتر شیردار با شبکه دسته نسوز به همراه قوری

۱ لیتری چینی

کد ۵۰۱۲

کتری  ۲٫۲۵ لیتر با شبکه دسته نسوز به همراه قوری

۱ لیتری چینی

کد ۵۰۱۳

کتری  ۲٫۲۵ لیتر با شبکه دسته نسوز به همراه قوری

۱ لیتری چینی

کد ۵۰۱۴

کتری  ۲٫۲۵ لیتر با شبکه دسته نسوز به همراه قوری

۱ لیتری چینی

کد ۵۰۱۵

کتری  ۲٫۷۵ لیتر با شبکه دسته نسوز به همراه قوری

۱ لیتری چینی

کد ۵۰۱۶

کتری  ۲٫۷۵ لیتر با شبکه دسته نسوز به همراه قوری

۱ لیتری چینی

کد ۵۰۱۷

کتری  ۲٫۷۵ لیتر با شبکه دسته نسوز به همراه قوری

۱ لیتری چینی

کد ۵۰۱۸

کتری  ۲٫۷۵ لیتر با شبکه دسته نسوز به همراه

قوری استیل یک لیتری

کد ۵۰۱۹

کتری  ۲٫۷۵ لیتر با شبکه دسته نسوز به همراه

قوری استیل یک لیتری

کد ۵۰۲۰

کتری  ۲٫۷۵ لیتر با شبکه دسته نسوز به همراه

قوری استیل یک لیتری