مجموعه ظروف دکوری و آشپزخانه پاشا باغچه ترکیه

توجه : مفهوم حروف اختصاری کنار تصاویر h  ارتفاع ،  t  قطر دهنه ، b  قطر پایه کف که بر روی سطح قرار میگیرد و d حداکثر عرض محصول میباشد .

%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa

کد ۱۰۲۵۴ پاشاباغچه ترکیه

کاسه بلور

کد 10254 پاشاباغچه ترکیه

کد ۱۰۵۸۱ پاشا باغچه ترکیه

کاسه بلور

کاسه بلور پاشاباغچه ترکیه

کد ۱۰۴۲۴ پاشا باغچه ترکیه

نیم کاسه بزرگ

نیم کاسه بزرگ پاشاباغچه

کد ۹۵۵۷۸ پاشا باغچه ترکیه

ست دیس ۷ پارچه

ست 7 پارچه پاشاباغچه

کد ۱۰۴۷۸ پاشا باغچه ترکیه

دیس دسر

دیس دسر پاشاباغچه

کد ۱۰۴۷۹ پاشا باغچه ترکیه

دیس سرو شام

دیس شام پاشا باغچه

کد ۱۰۴۹۷ پاشا باغچه ترکیه

دیس گود

دیس گود پاشاباغچه

کد ۱۰۴۸۵ پاشا باغچه ترکیه

کاسه بزرگ

کاسه بلور پاشاباغچه ترکیه

کد ۹۵۵۷۹ پاشا باغچه ترکیه

ست دیس ۷ پارچه

ست دیس 7 پارچه پاشا باغچه

کد ۱۰۴۸۷ پاشا باغچه ترکیه

دیس بیضی

دیس بیضی پاشاباغچه

کد ۱۰۴۸۹ پاشا باغچه ترکیه

دیس کیک

دیس کیک پاشا باغچه

کد ۱۰۵۸۴ پاشا باغچه ترکیه

کاسه

کاسه طرحدار پاشاباغچه

کد ۱۰۵۸۵ پاشا باغچه ترکیه

کاسه

کاسه طرح بیضی پاشاباغچه

کد ۴۱۲۱۶ پاشا باغچه ترکیه

کاسه پایه دار

کاسه پایه دار پاشاباغچه

کد ۴۱۴۷۶ پاشا باغچه ترکیه

کاسه پایه دار

کاسه پایه دار پاشا باغچه

کد ۴۳۴۰۷ پاشا باغچه ترکیه

گلدان کوچک

گلدان پاشاباغچه

کد ۴۳۴۱۷ پاشا باغچه ترکیه

گلدان

گلدان پاشاباغچه

کد ۴۳۴۲۷ پاشا باغچه ترکیه

گلدان

کد ۴۳۸۸۰ پاشا باغچه ترکیه

جای ادویه و فلفل

جای ادویه پاشاباغچه

کد ۴۳۸۹۰ پاشا باغچه ترکیه

جای ادویه بزرگ

جای ادویه بزرگ پاشاباغچه

کد ۴۴۶۱۶ پاشا باغچه ترکیه

جای دسر و بستنی

بستنی خوری

کد ۴۵۰۶۸ پاشا باغچه ترکیه

گلدان

کد 45068 پاشاباغچه

کد ۴۵۰۷۸ پاشا باغچه ترکیه

گلدان

کد45078 پاشاباغچه

کد ۵۱۰۶۸ پاشا باغچه ترکیه

بستنی خوری پاشاباغچه

بستنی خوری پاشاباغچه

کد ۵۳۰۵۶ پاشا باغچه ترکیه

کاسه کوچک مدل توکیو

کاسه مستطیل پاشاباغچه

کد ۵۳۰۷۶ پاشا باغچه ترکیه

کاسه مستطیل

کاسه مستطیل

کد ۵۳۵۱۸ پاشا باغچه ترکیه

کاسه کوچک مدل کالبی

کد ۵۳۶۲۸ پاشا باغچه ترکیه

یخدان پافیلی مدل سیلوانا

یخدان مدل سیلوانا پاشاباغچه

کد ۵۳۶۵۳ پاشا باغچه ترکیه

کاسه بزرگ مدل اپلیا

کاسه بزرگ مدل اپلیا کد 53653

کد ۵۳۹۰۳ پاشا باغچه ترکیه

کاسه بزرگ مدل توسکانا

کاسه بزرگ توسکانا کد 53903 پاشاباغچه

کد ۵۴۰۷۷ پاشا باغچه ترکیه

ظرف دسر

بشقاب دسر پاشاباغچه

کد ۵۴۰۸۷ پاشا باغچه ترکیه

دیس بزرگ

دیس بزرگ پاشاباغچه ترکیه

کد ۵۴۱۲۶ پاشا باغچه ترکیه

زیرسیگاری مدل بیسترو

زیرسیگاری بیسترو پاشاباغچه

کد ۵۴۱۶۶ پاشا باغچه ترکیه

زیرسیگاری مدل کولوک

کد ۵۹۰۰۳ پاشا باغچه ترکیه

ظرف پیرکس دربدار

قابلمه پیرکس پاشاباغچه

کد ۵۹۰۰۹ پاشا باغچه ترکیه

ظرف پیرکس مستطیل

قابلمه پیرکس مستطیل دربدار پاشاباغچه

کد ۵۹۰۱۳ پاشا باغچه ترکیه

ظرف پیرکس متوسط

قابلمه پیرکس دربدار پاشاباغچه

کد ۵۹۰۱۴ پاشا باغچه ترکیه

سینی  گرد  مدل تپسی

سینی گرد بلور لبه دار

کد ۵۹۰۲۲ پاشا باغچه ترکیه

قابلمه پیرکس بیضی مدل تنسره

کد ۵۹۰۲۳ پاشا باغچه ترکیه

قابلمه پیرکس کوچک

قابلمه پیرکس دربدار

کد ۵۹۰۲۹ پاشا باغچه ترکیه

قابلمه پیرکس چهارگوش

قابلمه پیرکس چهارگوش پاشاباغچه

کد ۵۹۰۳۲ پاشا باغچه ترکیه

قابلمه پیرکس بیضی

کد ۵۹۰۳۳ پاشا باغچه ترکیه

قابلمه پیرکس گرد کوچک

قابلمه پیرکس گرد کوچک

کد ۱۵۹۰۲۱ پاشا باغچه ترکیه

ست قابلمه پیرکس

ست قابلمه پیرکس پاشاباغچه

کد ۵۹۰۳۴ پاشا باغچه ترکیه

ظرف پیرکس چهارگوش

کد ۵۹۰۴۴ پاشا باغچه ترکیه

پیتزا پز کوچک

کد ۵۹۰۳۹ پاشا باغچه ترکیه

قابلمه پیرکس چهارگوش

قابلمه پیرکس 4 گوش پاشاباغچه ترکیه

کد ۵۹۰۴۹ پاشا باغچه ترکیه

قابلمه پیرکس چهارگوش بزرگ

قابلمه پیرکس مدل تنسره پاشاباغچه

کد ۵۹۱۱۴ پاشا باغچه ترکیه

کاسه خورشیدی

بلور پاشاباغچه ترکیه

کد ۵۹۲۰۴ پاشا باغچه ترکیه

تابه پیرکس مدل تپسی

کد ۶۸۱۱۰ پاشا باغچه ترکیه

کاسه ساده اموشن

کد 68110پاشاباغچه ترکیه

کد ۶۸۱۲۰ پاشا باغچه ترکیه

کاسه طرحدار اموشن

کاسه طرحدار مدل اموشن پاشاباغچه

کد ۶۸۲۳۹ پاشا باغچه ترکیه

گلدان اموشن ساده

گلدان اموشن پاشاباغچه

کد۸۰۳۰۰ پاشا باغچه ترکیه

نمکپاش مدل نوشابه

کد۸۰۳۸۵ پاشا باغچه ترکیه

جای ادویه  ۱  لیتری

جای ادویه پاشاباغچه

کد ۹۵۲۰۰ پاشا باغچه ترکیه

کیک خوری پایه دار

کیک خوری کد95200 پاشاباغچه

کد ۹۵۵۷۸ پاشا باغچه ترکیه

ست ۷ پارچه جنریشن

کیک خوری کد95200 پاشاباغچه

کد ۹۸۴۰۲ پاشا باغچه ترکیه

کره خوری مدل بیسیک

کره خوری مدل بیسیک پاشاباغچه

کد ۹۸۶۷۷ پاشا باغچه ترکیه

جای ادویه سایز ۱

98677

کد ۹۸۶۷۳ پاشا باغچه ترکیه

جای ادویه سایز ۲

98673

کد ۹۵۵۶۱ پاشا باغچه ترکیه

عسل خوری بزرگ بیسیک

عسل خوری

کد ۹۸۹۷۳ پاشا باغچه ترکیه

عسل خوری کوچک بیسیک

98973

کد ۹۸۸۶۳ پاشا باغچه ترکیه

جای ادویه سایز ۳

98863

کد ۹۵۱۰۴ پاشا باغچه ترکیه

جای ادویه سایز ۴

95104

کد ۹۵۱۹۶ پاشا باغچه ترکیه

ست ۴ تیکه فریزری پاستیلی

95104

کد ۹۸۷۷۵ پاشا باغچه ترکیه

شکلات خوری

شکلات خوری