مجموعه فنجان ، استکان ، لیوان و پارچ ایرنا لهستان

مجموعه فنجان ، استکان ، لیوان و پارچ ایرنا لهستان بدلیل دارا بودن کیفیت مطلوب از پر فروشترین محصولات ایرنا لهستان به شمار میروند.در زیر به تفکیک اطلاعات کاملی از این محصولات را در اختیار شما قرار میدهیم.

فنجان ایرنا لهستان

فنجان ۸ دوبلین
حجم ۱۸۰ سی سی
وضعیت : موجود

فنجان ۸ دالاس
حجم ۱۸۰ سی سی
وضعیت : موجود

فنجان ۸ ورشو
حجم : ۲۰۵ سی سی
وضعیت : موجود

فنجان ۸ سویلا
حجم ۲۰۵ سی سی
وضعیت : موجود

فنجان کپ مدل T1
حجم ۱۷۵ سی سی
وضعیت : موجود

فنجان کپ مدل مونیخ
حجم ۱۷۵ سی سی
وضعیت : موجود

فنجان کپ مدل موناکو
حجم ۱۷۵ سی سی
وضعیت : موجود

فنجان کپ مدل میلان
حجم ۱۷۵ سی سی
وضعیت : موجود

فنجان کپ مدل مادرید
حجم ۱۷۵ سی سی
وضعیت : موجود

فنجان کپ مدل کاراکاس
حجم ۱۷۵ سی سی
وضعیت : موجود

استکان ایرنا لهستان  (tea cup Irana poland)

استکان خورشبدی ایرنا لهستان
حجم ۱۵۰ سی سی
وضعیت : موجود

استکان مدل کاراکاس ایرنا لهستان
حجم ۱۵۰ سی سی
وضعیت : موجود

استکان مدل گرس ایرنا لهستان
حجم ۱۵۰ سی سی
وضعیت : موجود

استکان مدل ترمه ایرنا لهستان
حجم ۱۵۰ سی سی
وضعیت : موجود

لیوان ایرنا لهستان (Barware Irena Poland)

لیوان مدل برلین ایرنا لهستان
حجم ۳۰۰ سی سی
وضعیت : نا موجود

لیوان مدل هامبورگ ایرنا لهستان
حجم ۳۰۰ سی سی
وضعیت : نا موجود

لیوان مدل پین ویل ایرنا لهستان
حجم ۳۰۰ سی سی
وضعیت : نا موجود

لیوان مدل استرلینگ ایرنا لهستان
حجم ۳۰۰ سی سی
وضعیت : نا موجود

لیوان مدل برلین ایرنا لهستان
حجم ۳۲۰ سی سی
وضعیت : نا موجود

لیوان مدل هامبورگ ایرنا لهستان
حجم ۳۲۰ سی سی
وضعیت : نا موجود

لیوان مدل پراگ ایرنا لهستان
حجم ۳۲۰ سی سی
وضعیت : نا موجود

لیوان مدل استرلینگ ایرنا لهستان
حجم ۳۲۰ سی سی
وضعیت : نا موجود

ست پارچ و لیوان ایرنا لهستان

ست پارچ و۶عدد لیوان
مدل برلین ایرنا لهستان
وضعیت : موجود