قوری پیرکس آرشیدا

قوری پیرکس آرشیدا دسته ای دیگر از محصولات آرشیدا میباشد که علاوه بر تماما دستساز بودن دارای طرحهای زیبا و چشم نوازی است. قوریهای پیرکس آرشیدا دارای قابلیت استفاده در برابر شعله مستقیم میباشد.

کد G01 قوری آرشیدا
وضعیت : موجود

کد G02 قوری آرشیدا
وضعیت : ناموجود

کد G03 قوری آرشیدا
وضعیت : ناموجود

کد G03 قوری آرشیدا
وضعیت : ناموجود

کد G05 قوری آرشیدا
وضعیت : موجود

کد G07 قوری آرشیدا
وضعیت : موجود

کد G08 قوری آرشیدا
وضعیت : موجود

کد G09 قوری آرشیدا
وضعیت : موجود

کد G10 قوری آرشیدا
وضعیت : موجود

کد G11 قوری آرشیدا
وضعیت : موجود

کدGk01 قوری آرشیدا
وضعیت : ناموجود