کتری و قوری لعابدار سافینوکس ترکیه

کتری و قوری لعابدار سافینوکس ترکیه از دسته محصولات جدید شرکت سافینوکس ترکیه میباشد . رنگ لعاب زیبا و هماهنگی بین رنگ لعاب و رنگ قوری از ویژگیهای بارز این دسته از محصولات میباشد . ست قوری و کتری لعابدار سافینوکس در ۶ رنگ متنوع در بازرگانی زنیت ارائه میشود.

همچنین ببینید